Topuz Hukuk

Hukuki danışmanlık

Topuz Hukuk Bürosu,

müşterilerimizin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir Ülkesinde karşılaştıkları yasal zorlukların üstesinden gelmek, hukuki sorunlarına çözüm bulmak, mali konularda danışmanlık hizmeti vermek ve her türlü desteği sağlamak için kurulmuştur. 

İptal davası
Tam yargı davası
Vergi davası

Alacak, maddi ve manevi tazminat 
Tahliye davaları (Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı)
İcra takipleri

İşçilik alacakları 
Ticaret
Anlaşmalı veya çekişmeli Boşanma (Tenfiz ve Tanıma)

Ceza davaları 
Miras